Annuleringsverzekering

Bij annulering van uw verblijf, zijn er annuleringskosten welke in rekening worden gebracht.

Deze zijn als volgt:

  1. bij annulering tot zes maanden voor de ingangsdatum 25% van de overeengekomen huursom.
  2. bij annulering tot vier maanden voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen huursom.
  3. bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum 75% van de overeengekomen huursom.
  4. bij annulering binnen twee maanden voor de ingangsdatum 90% van de overeengekomen huursom.
  5. bij annulering of niet verschijnen op de ingangsdatum is de contractant het totaal overeengekomen bedrag verschuldigd.

Derhalve is het wellicht raadzaam een annuleringsverzekering af te sluiten. Hier dient u zelf zorg voor te dragen. Meestal dient dit binnen 5 werkdagen na boeking te gebeuren.

De groepsannuleringsverzekering van Europeesche Verzekeringen is een complete annuleringsverzekering voor groepen in Nederland en kunt u online afsluiten! Deze groepsannuleringsverzekering kan ook online worden afgesloten door mensen woonachtig in Vlaanderen en Nederlands sprekend. Wellicht kunt u ook een verzekering afsluiten bij uw eigen verzekeringsmaatschappij.

europeesche

Onze accommodaties

Atalantavanuittuinmettekst

Koninginnepagemettekst

Vliervlindermettekst